Úvodní stránka O firmě Nabídka služeb Reference Kontakt Systém výuky
Nenapodobujeme jakékoliv cizí vzory, ale máme svoji vlastní, úspěšnou a praxí prověřenou metodu.

Princip naší metody:
vytvoření pozitivní motivace pro učení,
odstranění napětí,
působení na všechny smysly.

Tímto přístupem dosahujeme že:
učení je příjemné bez stresu a napětí,
během kurzu se probere několikrát více látky, než
  běžným přístupem,
účastníci kurzu jsou schopni vnímat a učit se stejnou
  intenzitou celý den,
využitím pozitivní motivace zájem o vzdělávání
  pokračuje i po ukončení kurzu,
na úspěšnost výuky nemá vliv věk.

Relaxace
Čím jsme uvolněnější, tím více učiva je schopna naše paměť přijmout. V relaxovaném stavu odbouráváme strach, stres a nervozitu, což jsou faktory, které obvykle blokují naši duševní činnost.

Ve stavu uvolnění jsme maximálně koncentrovaní, zvyšuje se výkon naší paměti a jsme schopni zvládnout několikanásobně větší rozsah učiva než při běžných metodách výuky.

Slovíčka se učíme v souvislostech
Izolovaná slovíčka jsou pro nás stejně jako např. čísla pouze abstraktním, obtížně zapamatovatelným spojením hlásek bez významu. Základem výuky je proto souvislý, zajímavý příběh ve formě živého dialogu, ve kterém jsou gramatické jevy a slovní zásoba reprodukovány tak, jak se používají v běžných životních situacích. Nejen, že se slovíčko naučíme ve správném kontextu, se správnými vazbami, ale vytváříme také logickou souvislost, kterou si naše paměť zapamatuje lépe než pouze izolovanou informaci. Díky výuce celých vět se budeme daleko lépe a plynuleji vyjadřovat, než při klasické výuce jednotlivých slovíček.

Aktivitu střídá uvolnění
Při získávání nových znalostí hraje velmi důležitou roli střídání aktivity a relaxace. V uvolňovacích fázích jsou studenti oproštěni od únavy a napětí a přivedeni do stavu maximálního soustředění, ve kterém přijímají nabízené informace.
 
Copyright © 2010, Orlický jazykový institut                        Úvodní stránka  |  Nabídka služeb  |  Systém výuky  |  Reference  |  Kontakt

Práce ve firmě Hledáme lidi