Úvodní stránka O firmě Systém výuky Reference Kontakt Nabídka služeb
Jazykové kurzy

E - learning s bilingválním koučem
        E - learning je nová metoda individuální výuky mluveného cizího jazyka, kde je kouč v neustálém kontaktu s klientem pomocí nejnovějších internetových a mobilních aplikací. Bilingvální kouč mluví oběma jazyky a je tedy například schopen vysvětlit gramatiku v češtině a pak pokračovat v konverzaci v cizím jazyce. Díky internetovým a mobilním aplikacím doba výuky není striktně určena rozvrhem, ale je flexibilní a závisí pouze na domluvě klienta s koučem. Individuální metoda výuky umožňuje okamžitě mluvit všem, od úplných začátečníků po úplně pokročilé. Vzhledem k rozsáhlé databázi cvičení v elektronické formě je možné se učit jazyk obecně nebo přímo v kontextu příslušné odbornosti jako jsou finance, obchod, účetnictví, logistika, výroba, kvalita a další obory podle přání klienta.

Kurzy pro podnikatelské organizace
        Jazykové kurzy Orlického jazykového institutu nabízejí maximální flexibilitu, která spolu s vysokou kvalitou lektorů umožňuje vyjít vstříc veškerým požadavkům klienta. Kurzy jsou sestavené pro vedoucí a odborné pracovníky tak aby dosahovali rychlého pokroku. Dále pořádáme kurzy pro pracovníky státní správy a pro potřeby vzájemné komunikace v rámci EU a kurzy češtiny pro cizince.

Skupinové všeobecné kurzy
        Skupinové všeobecné jazykové kurzy se vyučují podle standardních a nejvíce rozšířených učebnic a jejich cílem je zlepšit všeobecnou jazykovou úroveň klientů. Při výuce se vychází z konkrétního učebního plánu předem konzultovaného s klienty a jejich personálním oddělením.

Skupinové odborné kurzy
        Skupinové odborné jazykové kurzy jsou zaměřené na komunikaci odborníků se zahraničními klienty. Výuka používá odborné materiály odpovídající individuálním požadavkům studenta.

Individuální kurzy
        Při individuální výuce hodiny probíhají podle přání klienta buď v prostorách jejich společnosti nebo v multimediální učebně Orlického jazykového institutu. Tento druh výuky je nejúspěšnější, protože umožňuje celkovou flexibilitu časového i učebního programu. Učitel úzce spolupracuje se studujícím a vytváří program výuky podle jeho přání. Způsob učení i rychlost se přizpůsobuje studentovi. Před začátkem kurzu představíme náš návrh klientovi a společně dohodneme speciální individuální učební plán včetně učebních materiálů.
Kurzy pro veřejnost
        Orlický jazykový institut pořádá kurzy angličtiny pro veřejnost pro všechny úrovně pokročilosti v Kostelci nad Orlicí. Maximální počet 6 účastníků v kurzu. Kurzy probíhají v multimediální učebně blízko centra města. Výuka dospělých a dětí. První dvě hodiny jsou nezávazné, to znamená, že pokud se posluchač rozhodne nepokračovat jsou zdarma.

Letní pobytové kurzy
        Orlický jazykový institut pořádá kurzy angličtiny, němčiny,španělštiny a ruštiny pro všechny co nechtějí v létě zahálet. Kurzy jsou pro začátečníky, mírně a středně pokročilé a kurzy konverzační. Kurzy jsou rozděleny pro dospělé, studenty a děti. Pro studenty a děti je připraven celodenní program. Kurzy vždy pořádáme v atraktivních lokalitách České republiky jako jsou například Jeseníky, Orlické hory a Český ráj. Podrobné informace zasíláme na požádání.
 

Překlady, tlumočení

Překlady
•  překlady všech hlavních evropských jazyků
•  všeobecné texty
•  obchodní a právní smlouvy
•  podnikatelské záměry
•  výroční zprávy
•  odborné manuály, postupy, návody a texty
•  překlady webových stránek a reklamních textů
•  katalogy a prospekty
•  překlady s korekturou rodilého mluvčího
•  překlady se soudním ověřením (zasíláme poštou)
•  veškeré informace jsou považovány za přísně důvěrné

Tlumočení
•  Tlumočení všech hlavních evropských jazyků.
•  Tlumočení obchodních jednání, valných hromad,
   soudních jednání jak v České republice tak v zahraničí.
•  Tlumočení telefonických jednání, vyřízení naléhavých
   situací s pomocí kvalifikovaného tlumočníka.
•  Zajištění tlumočení na školeních, kurzech,
   prezentacích, konferencích.
•  Tlumočené obory: všechny technické obory, právní
   problematika, ekonomie, lékařství a přírodní vědy.
•  Veškeré informace jsou považovány za přísně
   důvěrné.

 
Copyright © 2010, Orlický jazykový institut                        Úvodní stránka  |  Nabídka služeb  |  Systém výuky  |  Reference  |  Kontakt

Práce ve firmě Hledáme lidi